Pamatapmācība - modulis 1-7

Modulis 1 un 2

Pamata seminārs
36 akadēmiskas stundas  € 490,-

Modulis 3

Kvalifikāciju paaugstinošas nodarbības
Kvalifikāciju paaugstinošas nodarbības  € 250,-

Modulis 4

Kvalifikāciju paaugstinošas nodarbības
18 akadēmiskās stundas   € 250,-

50 reģistrētas sesijas ar klientiem, 2 klientu gadījumu apraksti pēc formas ar vismaz 2 sesijām ar klientu

Modulis 5 un 6

Kvalifikāciju paaugstinošas nodarbības
27 akadēmiskās stundas  € 375,-

50 reģistrētas sesijas ar klientiem, 3 klientu gadījumu apraksti pēc formas ar vismaz 2 sesijām ar klientu

Modulis 7

Kvalifikāciju paaugstinošas nodarbības
27 akadēmiskās stundas   € 375,-

50 reģistrētas sesijas ar klientiem, 5 klientu gadījumu apraksti pēc formas ar vismaz 2 sesijām ar klientu

Pamatapmācību sastāvs

  • Medicīnas pamats, min. 20 akadēmiskās stundas
  • Funkcionālā anatomija
  • Fizioloģija
  • Higiēna min. 130 akadēmiskās stundas
  • Pirmā palīdzība 20 akadēmiskās stundas

Pirmā palīdzība, 20 akadēmiskās stundas

Pirmo palīdzību var kārtot pie Sarkanā Krusta vai samariešiem. Nobeigumā būs rakstisks un praktisks pārbaudījums. Pēc sekmīga nobeiguma pārbaudījuma nokārtošanas saņemsiet sertifikātu, kas apliecinās, ka esat apguvuši semināru saturu no 1-7 modulim. 

Ja esat jau beiguši mācības veselības aprūpes nozarē, jūsu anatomija un fizioloģija tiks ieskaitīti. Medicīnas pamatu semināri Bowen speciālistiem notiek Vīnē, Steirā, Grzā un Austrijas Velsā, Minhenē, Rosenheimas Badendorfā u.c.

Bowen