Bowen augstāks līmenis - Modul 11-12

Modulis 11

Kvalifikāciju paaugstinošas nodarbības
18 akadēmiskās stundas € 330,-

Modulis 12

Kvalifikāciju paaugstinošas nodarbības
18 akadēmiskās stundas  € 310,-

50 reģistrētas sesijas ar klientiem, prakses stundas, 20 klientu gadījumu apraksti pēc formas ar vismaz 3 sesijām ar klientu

Praktiskais un rakstiskais novērtējums

Pēc sekmīgas pārbaudījuma nokārtošanas saņemsiet augstāka līmeņa Bowen diplomu, semināru saturs 11-12                    

Bowen