Meistara pārbaudes modulis

Nosacījumi:

  • Dalība vismaz 4 lietotizētajos semināros,
  • Vismaz 5 gadu profesionālā pieredze
  • Apmeklētas obligātās ikgadējās apmācības
  • Pētījums vai 5 (A4) lapas rakstisks kopsavilkums par praktisko pieredzi

Pārbaudes darbs meistara diplomam

18 akadēmiskās stundas  € 330,- 
Mācīšana, sagatavošana un praktiskais tests

Pēc sekmīga pārbaudījuma nokārtošanas saņemsiet meistara diplomu.

Bowen